Romantic shayari marathi | लव शायरी मराठी डाउनलोड

आज मी तुम्हाला Romantic shayari marathi वर आणि त्याचा संगी संगी लव शायरी मराठी डाउनलोड वरतीकिंवा सांगिल. मी आशा ठेवतो का तुम्हाला हा Romantic shayari marathi आवडील. जर तुम्हाला हा Romantic shayari marathi आवडतो तरतुम्ही हा Aai status in marathi किंवा एक वेळावांचा.

Romantic shayari marathi

Romantic-shayari-marathi-लव-शायरी-मराठी-डाउनलोड

मी तुझ्यावर प्रेम करतो,
हे तुला सांगता येत नाही, प्रेम हे असंच असतं गं,
ते शब्दात कधी सांगताच येत नाही.

दाटून आलेल्या संध्याकाळी अवचित ऊन पडतं,
तसंच काहीसं पाऊल न वाजवता आपल्या आयुष्यात प्रेम घडतं.

Romantic-shayari-marathi-लव-शायरी-मराठी-डाउनलोड

कितीही भांडण झालं तरीही तुझी माझी साथ कधी सुटत नाही,
आणि अनमोल हाच धागा… कितीही ताणला तरी तुटत नाही.

Romantic-shayari-marathi-लव-शायरी-मराठी-डाउनलोड

प्राण माझा असला तरी, श्वास मात्र तुझाचं आहे…!!
प्रेम माझे असले तरी, सुगंध मात्र तुझाचं आहे..!!

Romantic-shayari-marathi-लव-शायरी-मराठी-डाउनलोड

पाहशील जिथे जिथे नजर उचलून मीच असेल उभा ओठांवर स्मितहास्य घेऊन,
आलेत कधी जरी तुझ्या डोळ्यात अश्रू, येईन सुखाच्या आनंद अश्रू तिथे तिथे घेऊन.

Romantic-shayari-marathi-लव-शायरी-मराठी-डाउनलोड

तू बरोबर असतेस ना तर अवघड वाट सुद्धा सोपी वाटते..
नाहीतर वाट शोधणे सुद्धा फार कठीण वाटते.

मलाही तेच वाटतंय जे तुला वाटतंय, तरीही ह आपण गप्प का आहोत…
कारण मनातल ओठावर यायला वेळ लागतो आणि जे ओठांवर आलंय ते बोलून दाखवायला आहे हे बोलून दाखवायलाही…!

ती म्हणायची… डोळ्यात तुझं पाहिलं की आरश्यात पहावसं वाटत नाही…
हृदयात तुझ्या राहते मी आणि आत्ता घरी राहावं असंच वाटत नाही…

लव शायरी मराठी डाउनलोड

मला तुझ्यासारखे नाही रडता येत,
मनातले दुःख नाही सांगता येत,
तरीही तुझ्यात माझ्यात काही खास आहे,
माझे सुख तुझे आहे आणि तुझे दुःख माझे आहे.

डोळ्यातल्या स्वप्नाला… कधी प्रत्यक्षातही आन…!
किती प्रेम करतो तुझ्यावर हे न सांगताही तू जान…!

दुखणारं मन आणि गुलाबाचे काटे… यात फरक एवढाच की दुखणाऱ्या मनाला आवर घालता येत नाही ,
आणि गुलाबाला तुझा काटा टोचतो हे सांगता येत नाही.

मला तुझ्यासारखे गाणे नाही गाता येत,
हृदयात अंतर्गत नाही जात येत,
तरीही तुझ्यात माझ्यात काही खास आहे,
तुझे हृदय माझे आहे आणि माझे हृदय तुझे आहे.

तुझ्या प्रेमाचा रंग तो अजूनही बहरत आहे,
शेवटच्या क्षणापर्यंत मी फक्त तुझाच आहे.

काही नाते बांधलेली असतात, बांधलेली नाती जपावी लागतात,
पण काही वेळा ते जपूनही पोकळ राहतात आणि काही आपोआप जपली जातो.

Romantic shayari marathi

देवाला जे मागितलं ते सर्व मिळालं…
पण जेव्हा तुला मागितलं…!
ते देवालाही देता नाही आला.

नाती असतात “One Time”,
आपण निभावतो “Some Time”,
आठवण काढा “Any Time”,
आपण आनंदी राहा “All Time”,
हेच मागणे माझे देवाला “Life Time”.

तुझ्या आयुष्यात… माझी जागा घेणाऱ्या लाखो तुला भेटतील…!
पण माझ्या आयुष्यात तुझी जागा घेणारी… फक्त आणि फक्त तूच असशील.

रूप तुझे देखणे किती गोड वाटते,
पुन्हा पुन्हा पाहता किती ओढ वाटते,
कोणत्या रूपामध्ये भेटशील नाकडे, धन्य जन्म वाटतो प्रिये तुझ्यामुळे.

मराठी लव शायरी sms

कधीतरी मन उदास होते, हळूहळू डोळ्यांना त्याची जाणीव होते,
आपोआप पडतात डोळ्यातून अश्रू… जेव्हा, आपली माणसं दूर असल्याची जाणीव होते.

मी जे गुलाबाचे फुल तुला देणार आहे, ते फूल न चुकता सावलीत ठेव,
जर ते फुल सावलीत ठेवशील तर आपले प्रेम कायम टिकून राहील,
आणि जर ते फुल उन्हात ठेवशील तर ते फूल वाळून जाईल व आपले प्रेम ही वाळून जाईल.

तू आलीस आयुष्यात अनं आयुष्य बहरून गेलं,
जशी फुलावे बाग गुलाबाचे असंच काहीसं होऊन गेलं.

बोलावलं की लगेच येत जा वाट नको पाहायला लावत जाऊ,
साथ हवी आहे ग तुझी मला, अशी दूर नको जात जाऊ.

कसं सांगू तुला हेच मला समजत नाही,
मी फक्त तुझा आहे हे का तुला कळत नाही.

आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर तुझी पाहीन,
एक दिवस मात्र तुझ्या आठवणी घेऊन जाईन.

तू सोबत असताना मला गरज कोणाची लागत नाही,
तू फक्त सोबत रहा मी दुसरं काही मागत नाही.

romantic shayari marathi images

कितीही लपवलं तरी प्रेम हे लपत नाही,
अनं… कितीही प्रयत्न केला तरी तोडल्याने तुटत नाही.

मला नाही वाटत, तुला माझ्याशिवाय करमत असेल,
पण… तुला ही हे माहीत हवं की तुझ्याशिवाय माझाही जीव जात असेल.

तुझ्या डोळ्यात आलेलं पाणी पाहून, तुला जवळ घ्यावसं वाटत होतं, खरंच गं,
तुला रडताना पाहून मन माझं, आतल्याआत रडत होतं.

पिल्लू मी त्या दिवसाची
खूप वाट बघतोय,
ज्या दिवशी तू पिल्लू नाहीतर
अहो ऐका ना बोलशील..

तुला विसरायला
तु काही स्वप्न नाही
जीव आहेस माझा

मुलींना Look Smart असलेला
Boyfriend नाही तर
Loving haert असलेला
Life Partnar हवा असतो

अस वाटतं की तो दिवस रोजच यावा
जिथं दिवसाची सुरुवात तुझा मिठीत
आणि शेवटही तिथेच व्हावा

गुलाब शायरी मराठी

प्रेम हे Perfect असण्यापेक्षा
खरं असलं पाहिजे

तू फक्त Girlfriend नाही ग
Life Partner आहेस माझी

असावं कोणीतरी असं
Buy म्हंटल्यावर काळजी घे बोलणारं

मलाही वाटते
तुझ्या हातात हात घालून
तुझ्या खांदयावर डोके ठेऊन
शांत बसाव

मी काही बोलत नाही
याचा अर्थ मी चुकलोय अस नाही
मी तुझ्यासाठी शांत आहे
कारण तुला गमवायची माझ्यात
हिम्मत नाही

साथ द्यायची असेल तर
लोक मरेपर्यंत साथ देतात
पण ज्यांना नात्याचं कंटाळा आलाय
ते तर Breakup साठी
कारण शोधत असतात

खूपछान दिवस असेल तो
जेव्हा आपल्या दोघांना
एकमेकांच्या नावाची हळद लागेल..

Oye Khadus
जगात प्रत्येकाला सुख हवं
पण मला प्रत्येक सुखात तू हवीय

Romantic shayari marathi

नशिबात आहेस की नाही माहीत नाही
पण माझ्या जगण्याचं कारण आहेस तू

जपण्यासारखं बरचं काही
उद्यासाठी राखून ठेवलंयं
हृदयाच्या पंखावरती
तुझंच नाव कोरुन ठेवलय

मी पाहिलेले स्वप्न आहेस तु येडू
देवाकडे हात जोडुन प्रार्थनेत मागितलेल
माझआयुष्य आहेस तु

भायुष्यभर मला तुझ्या सोबत राहायचंय
प्रत्येक क्षण तुझ्या सोबत जगायचंय
हातामध्ये घेऊन हात तुझा
आयुष्याची वाट संपेपर्यंत चालायचय

तिच नकळत मला चोरुन बघणं पण
मनाला एकदम वेड लावुन जात

लव शायरी मराठी डाउनलोड

Busy कोणीच नसतं
जिथे खरं प्रेम असतं ना
तिथे आपली माणसं Busy असून सुद्धा
वेळ काढतात

आयुष्य भर नजरकैदेत रहायची
तयारी आहे माझी,
फक्त नजर तुझी असायला हवी

oye Khadus….
फक्त जान नाही
पूर्ण जिव आहेस तू माझा

आयुष्यभर साथ दयायची का नाही
हा निर्णय तुझा आहे
पण मरेपर्यंत तुझी साथ देईन
हा शब्द आहे माझा

तु माझ्या प्रेमाचा गैरफायदा घेतलास
आणि मी वेडा तुझ्या Smile ला ही
प्रेम समजून बसलो

माझ्या आयुष्यातला गोड दिवस म्हणजे
आपली पहिली भेट

लव शायरी मराठी

ओए नकटे
माझ्या चेहऱ्यावरची smile तू आहेस
माझ्या heart मध्ये 1% Blood
आणि 99% तु आहेस..

बडबड करणाऱ्या मुलींची बडबड
फक्त ऐकत रहावीशी वाटते

जगाला आपल्या प्रेमात पडायचं असेल तर
चेहरा नाही मन सुंदर असायला पाहिजे..

Oye khadus
तुझ्याशिवाय जगणं आता मला नाही जमत
तुझ्याशिवाय मन माझं कुठेच नाही रमत

Msg केल्यानंतर सेकंदात Reply
तीच व्यक्ती देते
जी आपल्यावर स्वतःपेक्षाजास्त प्रेम करते

स्वतःसाठी नसेल
पण माझ्यासाठी खूप special आहेस तू

Yedu आपण कायद्याने
नवरा बायको नसलो म्हणून काय झालं
मनाने तरआहोत ना

भांडणं करून पण
ज्या व्यक्तीचा राग येत नाही ना
ते असतं खरं प्रेम..

आयुष्यात काही व्यक्ती अशा असतात की
त्यांना मिळविण्यासाठी फक्त नशिबचं लागतं

Oye Khadus
आयुष्यात आई वडिला नंतर
ज्या व्यक्तीवर मी जीवापाड प्रेम करतो
ती व्यक्ती आहेस तू समझल का

romantic shayari marathi

आयुष्य तेव्हा सुंदर वाटू लागतं
जेव्हा आपली Filling समजून घेणार
कोणी तरी असतं..

तू दिलेलं प्रेम म्हणजे
भासचं होता शेवटी
एक छानशी सुरुवात
पण त्रासचं होता शेवटी

मला जास्त कोणाची गरज नाही
कारण माझ्याकडे एकच अशी व्यक्ती आहे
जी लाखात एक आहे

माझा जन्म जरी तुझ्यासोबत झाला नसेल
तरी पण जीवनाचा शेवट मला फक्त
तुझ्या सोबतच करायच आहे.

तु ना त्या गुलाबाच्या फुलासारखी आहेस
जीला मी तोडु ही शकत नाही
आणि सोडु ही शकत नाही

लव शायरी मराठी डाउनलोड

तू option नाही
आयुष्य आहेस माझं

Oye Khadus
पाहिल प्रेम नसशील
पण त्या पेक्षाही जास्त special आहेस

तुझी प्रत्येक आठवण या
ह्रदयाशी खास आहे
तु आहेस ह्रदयात म्हणूनच
चालू हा श्वासआहे

सगळेच प्रेम करणारे नसतात
काही स्वतःच्या आनंदासाठी
आपल्या आयुष्यात येऊन बघतात..

काळजी घेत जा माझी
कारण सात जन्म जरी घेतले तरी
माझ्या सारखा नाही मिळणार तुला

करायचं म्हंटल तर काहीपण होतं
पण तुझ्यावर जे प्रेम झालाय
ते परत कोणावर नाही होणार..

गुलाब शायरी मराठी

Relationship मधे
समजूदार पणा असेल
तर कुठलीच प्रेम कहाणी
अपूर्ण राहणार नाही

खडूस एक तू आणि तुझं
प्रेम एवढं पुरेसं आहे मला आयुष्य
जगण्यासाठी

मला तुला असं Hug करून
शांत झोपायच आहे..

माझी Gf मला कधीच
धोका नाही देऊ शकत कारण मला
Gf च नाहीय..

दुख फक्त अश्रुमध्येच नसंत
कधी कधी ते
स्माईल मध्ये पण असत

पिल्लू तू आणि तुझं प्रेम माझ्या जगण्याचं
आधार बनला आहे .

खडूस तिळगूळ पेक्षाही जास्त ..
गोड आहेस तू

मला तर फक्त तुझी Smile
आवडली होती पण यार कधी तुझ्यावर
एवढं प्रेम झालं समझलच नाही

romantic shayari marathi

तु भेटतोस तेव्हा तुला
डोळे भरुन पाहते
निरोप तुझा घेताना
डोळ्यात अश्रू आणते
असे का बरे होते
हेच का ते नाते
ज्याला आपण प्रेम म्हणतो.

स्वतःची पण कधी इतकी CARE
केली नाही जितकी तू
मिळाल्यापासून तुझी केली.

माझ्या सोबत कोणतीही अपेक्षा
न ठेऊन राहणारी व्यक्ती
ती म्हणजे तूच आहेस..

मला perfect life नको
Happy Life पाहिजे
जी फक्त तुझ्या सोबत राहून मिळेल.

कोणासोबत selfie काढतांना ही
आता विचार करावा लागतो..
नाहीतर उगाच लोक लफडी समजतात.

खूप Lucky असते ती मुलगी
जिला तिचा BF
बायको म्हणून हाक मारतो..

मराठी शायरी स्टेटस

वेळ वाईट आहे
पण साथ मजबूत आहे.

GF लांबची पाहिजे
NET PACK सोडून काहीच
खर्च होत नाही

जे आज आपलं नाव बघून आपला call
उचलत नाहीत ते एक दिवस आपलं नाव
साहेब किंवा शेठ म्हणून save करतील

खरं प्रेम हे नेहमी तुटत्या ताऱ्याप्रमाणे आहे
कधी आणि केव्हा दिसेल हे सांगता येत नाही..

चेहरा जरी शांत असला ना तरी
मनातलं वादळ शांत नाहीय

आधीच देवाने डोक कमी दिल
आणि माझ्या पिल्लु ला पण
तेच खायला आवडतं

आपण चंदन असल्याची घोषणा
चंदनाला कधीच करावी लागत नाही.
त्याचा गंध वाऱ्याबरोबर आपोआप पसरत जातो.

असुदे कोणी एक्का
असुदे कोणी किंग
तरीपण फिदा आहेत
आपल्यावर सगळ्या Queen

स्वतःशी एकच प्रश्न रोज विचारतो
आयुष्यात नक्की चालू काय आहे ?

काय करायचं हे ठरलं कि
कसं करायचं याचा मार्ग सापडतोच

romantic shayari marathi

गैरसमज हे Maggie सारखे असतात
लगेच होतात २ मिनटात

माझ्या जीवनात मी जगलो
मी प्रेमात पडलो
मी हरलो मी नाकारलं
मी दुखावलं मी विश्वास ठेवला
मी चुका केल्या
पण सगळ्यात जास्त मी शिकलो

शांत बसने आणि आक्रमक नसणे
असा गैरसमज अनेकांचा होतो माझ्याबद्दल

तू माझा होऊ शकत नाही
म्हणून प्रेम कारण सोडू का रे
अस अर्ध्यावर सोडायचं असत
तर मी जीवच लावला नसता.

ओय पिल्लू ऐक ना
तु हसताना खूप cute दिसतेस

कठीण रस्तेच तुम्हाला
सुंदर ठिकाणी पोहचवत असतात

आपल्यामुळे नाही तर
आपल्यासाठी कोणितरी रडल पाहिजे…

शांत राहणे हि सुद्धा एक नशा आहे
सध्या मी त्याच नशेत असतो

तिनं विचारलं Are You Fine?
मी म्हणालो हा जो पर्यंत तू आहे तो पर्यंत

आज जो त्रास सहन करत आहात
तोच उद्या तुमची ताकद असेल

माझ्या नशीबात नसली
तरी माझ्या मनात
तूच राहशील..

मला कुणाच्या आधाराची गरज नाही
मी एकटाच खूप जणांचा आधार आहे।

खास होती ती
आता आसपासही नाही

लव शायरी मराठी डाउनलोड

खुप जगलो तिच्यासाठी
पण आजपासून स्वतःसाठी जगणार

तू माझा हात थोड्यासाठी धरलास
पण माझे हृदय मात्र कायमचे धरले आहेस..

वाचा: मोटिवेशनल मराठी स्टेटस

ती रोज म्हणायची
आपण पळून जाऊन लग्न करू
आज ती एकटीच पळून गेली

ती मुलगीच काय जिच्यामुळे
तुमचे Subject बॅक राहिले नाहीत ।

तुला पाहून आकाशातले तारे सुद्धा
माझ्याकडे रागाने बघतात
आणि मला विचारतात
ए आमच्यातला एक तारा
तुझ्याजवळ कसा…

Girlfriend नसली ना तरी नेहमी
अशा थाटात उभ रहायचं की
आपला अवतार बघुन
दुसऱ्याची Girlfriend जळली पाहिजे….

सगळे बदलले तरी चालेल
पण तू बदलू नको सहन
होणार नाही.

आयुष्यात जर मित्र भेटले नसते
तर कधीच विश्वास बसला नसता की
अनोळखी माणसे सुद्धा स्वतःच्या नात्या पेक्षा
खुप जवळची असतात…..

romantic shayari marathi

काहीतरी special असतं प्रेमात
नाहीतर उगाच Dead Body साठी
ताजमहाल बांधत नाही कोणी..

Single लोकांकडे
काही असो किंवा नसो
मात्र शांत झोप नक्की असतें…

तुझ्यानंतर प्रेमाने बघितले सुद्धा
नाही कोणाकडे
कारण खरं प्रेम केलं होतं मी

मला बघून
तीच गालातल्या गालात हसणं
खूप Miss करतोय

इथं पोरी Friend Request
सुद्धा Accept करत नाहीत
अन घरातल्यांना वाटतंय कि
हा Love Marriage करणार

येवढ्या मोठ्या जगात मी
तुलाच निवडलेल..
मग तूच ठरव
तुझी value काय असेल

तू जरी माझी नसली
तरी मी फक्त
तुझाच आहे.

Relationship मध्ये understanding
असेल तर दोघांमधील
Attachment खूप Strong असते..

romantic shayari marathi image

सिंगल आहे पण Happy आहे
कारण ना कोणाच्या call ची
वाट पाहावी लागते ना,
कोणाच्या मर्जीने जगायचं असतं.

वेळ देणं होत नसेल तर
वाट ही पाहायला सांगू नका

त्यांचा विचार करू नका
जे तुम्हाला Ignore करतात
विचार त्यांचा कराजे तुमच्यासाठी
ईतरांना Ignore करतात…

तू काय गमावलं हे तुला
आज नाही पण वेळ आल्यावर
नक्की कळेल

तुझ्यावर प्रेम करायला मला हे
पूर्ण आयुष्य सुद्धा अपुर पडतंय
आणि तू इथे रुसून फुगून आहे ते
वाया घालवतोय

मराठी लव शायरी sms

आता भिती नाही वाटत
कोणाला गमावण्याची
कारण आता अस जवळ कोणी राहीलच नाही

ज्याचं प्रेमखरं असत ना
नेमकं त्याचंच नशीब खराब असत

आपल्या चेहऱ्यावर
जी स्माईल आहे ना
हीच आपल्या जगण्याची स्टाईल आहे .

जीव तयार आहे तुझ्यासाठी
गरज पडेल तेव्हा
मागुन घेशील ना …?

पोरी स्वतः तुम्हाला propose करतील
फक्त तुम्ही Royal आणि Loyal रहा

दान समजुतदार मन
एकत्र आले तर
प्रेम limited वरून Unlimited होत.

परिस्थती कशी ही आली
तरी तु नेहमी माझ्या सोबतच राहशील

romantic shayari marathi

माझी wish पूर्ण होणार असेल
तर मी देवा कडे फक्त तुलाच मागेन

तुझ्याकडून एक अपेक्षा आहे
जेवढ्या प्रेमानं हात धरला आहेस
तो हात कधी सुटणार नाही
ह्याची काळजी घे

खूप त्रास होतो तुझी
आठवण आल्यावर
पण थोडेसे बरे वाटते
डोळ्यातून पाणी गेल्यावर

रात्रीचे १ वाजले तरी
ही online आहे
आणि विचारलं तर बोलते
अजून मी single च आहे

मला विसरुन जा म्हणाल्याने
कोणाला विसरता येत नसतं
कारण कोणाच्यातरी आठवणींत जगणं
तुला वाटतं तेवढं सोपं नसतं

कधीही काहीही झाल
तरी स्वतःला एकट समजु नकोस
श्वासात श्वास असेपर्यंत
मी नेहमी तुझ्या सोबत असेन

मी एका हाताने
आपल्या आयुष्यातील
सर्व अडचणींवर मात करेन सर्वांशी लढेन
जो पर्यंत माझा दुसरा हात तुझ्या हातात असेल

काही नात्यांमध्ये चुक कुणाचीच नसते
बस दोघेजण नात निभावत असतात
एक जण मैत्रीच तर एकजण प्रेमाच
स्वतःच्या मनात ठेऊन

खरंय खूप बरं वाटतं
जेव्हा कुणी काहीच न बोलता
सर्व गोष्टी समजून घेतात

तक्रार करू तरी कोणाजवळ
दुःखटपण माझंच आहे
आणि दुःख देणारी पण माझीच आहे.

लव शायरी मराठी डाउनलोड

मी प्रेमात खूप चुका केल्या असतील
पण तुझ्याशी जोडलेलं नातं
हे कधीच स्वार्थासाठी नव्हतं
ते खरं प्रेम होत.

माझंच चुकलं
मीच हा विचार केला कि
तुझं माझ्यावर प्रेम आहे.

सवय लागली आहे ना मला तुझी
आता नाही करमत तुझ्याशिवाय

बायको ही paper weight सारखी असते
ती तुम्हाला फडफडू तर देते
पण उडू नाही देत

तुझ्या Hmm, Brrr, K, Ok ला
माझ्याकडे Reply Bye आहे

कधी कधी खुप बोलायच असत
पण ऐकणार
कुणी नसत

आजकाल काही मुलं
पोरींच्या वर Attitude
दाखवायला लागलेत..

कुठल्याही विषयावरुन
कोणत्याही विषयापर्यंत
भांडता येत असतं,
बस भांडणारा
आपल्या हक्काचा व्यक्ती पाहिजे

आयुष्यातला सर्वात वाईट क्षण
तो असतो
जेव्हा आपलीच माणसं आपल्यावर
अविश्वास दाखवतात

romantic shayari marathi

काही प्रेमभंगी लोकांमुळे
आमचं आयुष्य झंड झालंय
रोज त्याच त्याच गोष्टी
ऐकाव्या लागतात

नाती टिकायला सुद्धा
माणसे जरा दूरच
असावी लागतात

निघलोय पुन्हा सुंदर आयुष्य जगायला
फक्त कोणालाच आयुष्यात
येऊ दयाच नाही
एकटा जीव सदाशिव

आयुष्यातल्या काही जागा
रिकाम्या चांगल्या असतात

चार दिवसांची जिंदगी आहे मित्रा
ती अशीच मुलीचं hmmm ऐकण्यात
वाया घालवु नका

मी जेव्हा जेव्हा तुला पाहतो ना
तेव्हा तेव्हा तुझ्या प्रेमात पडतो.

खऱ्या प्रेमाला
कधीच काही बोलण्याची गरज नसते,
ते फक्त डोळ्यांच्या हावभाव ने
बोलणे समजून घेतात

मला फक्त तुला हसताना बघायचं आहे
मी त्यामागचे कारण नसलो तरी चालेल सोना.

मी आशा ठेवतो का तुम्हाला आमचा हा Romantic shayari marathi वर प्रयास आवडल असेल.

Leave a Comment