Life marathi status | जीवनावर मराठी स्टेटस

आज मी तुम्हाला Life marathi status याचा वरती सांगिल | मी आशा ठेवतो का तुम्हाला Life marathi status नक्कीच आवडील | जर तुम्हाला हा Life marathi status आवडतो तर तुम्ही वेळा हा Sad marathi status किंवा वाचा |

Life marathi status

life-marathi-status

विचार असे मांडा की
तुमच्या विचारांवर कुणीतरी विचार केलाच पाहिजे.

बुद्धिबळाच्या खेळामध्ये प्यादा
हळूहळू पुढे गेला की तोही वजीर बनतो

life-marathi-status

लोक तुम्हाला कसे बघतात ते महत्त्वाचं नाही
तुम्ही स्वतःला कसे बघतात ते महत्त्वाचं आहे.

फक्त एकदा यशस्वी व्हा मग बघा
तुमचा कॉल नाही उचलणारे दररोज कॉल करतील.

life-marathi-status

कितीही अपयश आले तरी हार मानायची नाही
कारण कुणीही एका प्रयत्नात यशस्वी होत नाही.

आयुष्यात अश्रूंशी संघर्ष केल्यानंतर चेहऱ्यावर उमटलेल्या
हास्या इतके सुंदर काहीच नसते.

जीवनावर मराठी स्टेटस

life-marathi-status

नकारात्मक दृष्टिकोन हा पंचर झालेल्या टायरासारखा असतो
त्याला बदलल्याशिवाय तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही.

जिंकणे म्हणजे नेहमी फक्त पहिला येणे असे नाही तर,
एखादी गोष्ट पूर्वीपेक्षा जास्त चांगली करणे म्हणजेच जिंकणे होय.

वेळे बरोबर मन आणि मनाबरोबर माणसं
कशी बदलतात कळतच नाही.

life-marathi-status

आयुष्यात प्रत्येक क्षणाचा आनंद घ्या
कारण इथं पुन्हा Once More नसतो.

सिंह बना सिंहासनाची चिंता करू नका
तुम्ही जिथे बसणार तेच सिंहासन बनेल.

परिस्थिती कशीही असू द्या
तुम्ही फक्त लढायला शिका यश नक्की मिळेल.

Life marathi status

जीवनात संघर्ष या शब्दाला महत्व नाही,
संघर्ष करणाऱ्याला महत्व आहे.

कधी कधी देव तुमची परिस्थिती बदलत नाही
कारण त्याला तुमची मनस्थिती बदलायची असते.

राजा सारखा आयुष्य जगण्यासाठी
गुलामी सारखी मेहनत सुद्धा करावी लागते.

संयम ठेवा कधी कधी चांगलं घडण्यासाठी
तुम्हाला वाईट परिस्थितीतून जावेच लागते.

माणसं बदलण्यात वेळ घालवू नका
आपली परिस्थिती बदला
बाकी सगळं आपोआप बदलेल.

Life quotes in marathi text

Life मध्ये काही शिकलो नाही
पण life ने खूप काही शिकवले.

तुमच्या निर्णयावर तुमची भीती नाही
तर तुमचा विश्वास दिसला पाहिजे.

शेवटपर्यंत लढा द्या
कारण विजय फक्त त्याचाच होतो
जो शेवटपर्यंत लढा देतो.

ज्या दिवशी हार मानायचा विचार मनात आला
त्या दिवशी फक्त एवढा आठवा की
आपण सुरुवात का केली होती.

इतके जिद्दी बना की
तुमच्या ध्येयापुढे तुम्हाला काहीही दिसणार नाही.

life marathi status

कधी कधी सगळी नाती
फक्त नावापुरतीच रहील्यासारखी वाटतात.

जेंव्हा लोक तुमच्या मागे बोलतात
तेंव्हा समजून घ्यावं की
तुम्ही त्यांच्या दोन पाऊले पुढे आहात.

ज्या दिवशी आपली थोडीही प्रगती झाली नाही
तो दिवस फुकट गेला असं समजा.

आयुष्यातील सर्वात मोठा आनंद म्हणजे
जे तुम्हाला जमणार नाही
असं लोकांना वाटतं, ते साध्य करून दाखवणं.

नशिबावर तुमचा भरोसा फक्त १% पाहिजे
आणि कष्टावर ९९% पाहिजे.

जीवनावर मराठी स्टेटस

कुणीही चोरू शकत नाही
अशी संपत्ती कमावण्याचा प्रयत्न करा.

ज्यांच्या ज्यांच्यावर हे जग हसलेलं आहे
त्यांनीच इतिहास रचलेलं आहे.

जिंकण्याची मजा तेव्हाच येते
जेव्हा सर्वजण तुमची हरण्याची वाट पाहत असतात.

प्रत्येक दिवशी जीवनातला शेवटचा दिवस म्हणुन जगा
आणि प्रत्येक दिवशी जीवनाची नवी सुरवात करा.

इज्जत मागायची नसते काम चांगले असले
की ती आपोआपच मिळते.

Life marathi status

सोबत कितीही लोक असु द्या
शेवटी संघर्ष स्वतःलाच करावा लागतो,
म्हणून अडचणीत आधार शोधू नका
स्वतःलाच भक्कम बनवा.

वेळ आल्यावर तेच साथ सोडून देतात
ज्यांच्यावर स्वतःपेक्षा जास्त विश्वास असतो.

आजकाल जवळच्यांनी धोका दिला
तरी काही फरक नाही पडत
कारण आज ते पलटतायत
आणि उद्या माझे दिवस पलटतील.

आयुष्य हा बुद्धिबळाचा खेळ आहे
जर टिकून राहायचे असेल
तर चाली रचत राहाव्या लागतात.

कासवाच्या गतीने का होईना
पण रोज थोडी थोडी प्रगती करा,
खूप ससे येतील आडवे
बस त्यांना हरवायची हिम्मत ठेवा.

जीवनावर मराठी स्टेटस

जर तुम्हाला तुमची श्रीमंती मोजायची असेल
तर नोटा मोजू नका.

कधी चुकून डोळ्यांत दोन अश्रू आले
तर ते पुसायला किती जन येतात ते मोजा.

चुकतो तो माणूस आणि चुका सुधारतो तो देवमाणूस
नेहमी तुमचे सर्वोत्तम प्रयत्न करा आणि
हे करून देखील ते तुमची कदर करत नसतील
तर तो त्यांचा दोष आहे तुमचा नाही.

कधी कधी कोणाला सरळ करण्यासाठी
आपल्याला वाकडं व्हावं लागतं.

ध्येयाचा ध्यास लागला
म्हणजे कामाचा त्रास वाटत नाही.

life marathi status

जर तुम्हाला आयुष्यामध्ये खूप संघर्ष करावा लागत असेल
तर स्वत:ला खूप नशीबवान समजा
कारण देव संघर्ष करायची संधी फक्त त्यांनाच देतो
ज्यांच्यामध्ये क्षमता असते

जीवन हा एक पाण्याचा प्रवाह आहे
समुद्र गाठायचा असेल
तर खाचखळगे पात करावेच लागतील.

आपला जन्म होतो तेव्हा आपण रडत असतो
आणि लोक हसत असतात,
मरताना आपण असं मरावं की
आपण हसत असू आणि लोक रडत असतील.

नाही हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाही
तोपर्यंत सगळे काही शक्य आहे.

उद्याचा भविष्यकाळ वर्तमानाच्या त्यागातून निर्माण होत असतो.
क्षेत्र कोणतेही असो
आयुष्यात कष्टाला पर्याय नाही
आणि कष्ट प्रामाणिक असले की
यशालाही पर्याय नाही.

Life quotes in marathi text

कणाहीन चांगुलपणापेक्षा कणखर वाईटपणा
घेण्याची ज्याच्यात धमक असते
तो खरा स्वाभिमानी.

तर यश स्वतःहून तुमच्याकडे येईल.

यशस्वी होण्यासाठी तुमची यशस्वी होण्याची इच्छा
अपयशी होण्याच्या भितिपेक्षा
अधिक प्रबळ असली पाहिजे.

तुमचे कितीही वय असेल
किंवा अनेक संधी हातातून गेलेल्या असतील
तरी तुम्ही पुन्हा सुरुवात करू शकता.

स्वप्न पाहतच असला तर मोठंच पहा
लहान कशाला?
कारण मोठी स्वप्नेच माणसाचं रक्त ढवळू शकतात.

life marathi status

तुमच्या अपयशाला कवटाळून बसू नका
त्याचा पासून शिका आणि पुन्हा सुरुवात करा.

मोठ व्हायचं आणि यशस्वी व्हायचय तर अपमान गिळायला शिका.

स्वप्नं छोटं असलं तरी चालेल
पण स्वप्न पाहणाऱ्याचं मन मोठं असलं पाहिजे.

शब्दांपेक्षा शांत राहूनच जास्त आक्रमक होता येत.

तुम्ही आपल्या कर्माचा पडदा काचेसारखा स्वच्छ कराल
तर त्यातून तुम्हाला परमेश्वर दिसेल.

हरलात तरी चालेल
फक्त जिंकणाऱ्याने स्वतःहून म्हटलं पाहिजे,
हा खेळ आयुष्यातील सर्वात कठीण खेळ होता.

जगा इतकं की आयुष्य कमी पडेल
हसा इतके की आनंद कमी पडेल
काही मिळाले तर नशिबाचा खेळ आहे
पण प्रयत्न इतके करा की परमेश्वराला देणे भागच पडेल.

जीवनावर मराठी स्टेटस

माणसाला दोनच गोष्टी हुशार बनवतात
एक म्हणजे वाचलेली पुस्तकं आणि दुसरी भेटलेली माणसं.

कधी कोणाच्या शोधत नका निघू
कारण लोक हरवत नाही बदलून जातात.

पंख त्यांचेच मजबूत असतात
जे एकटे उडतात आणि प्रवाह विरुद्ध झेप घेतात.

अर्ध्यातच हार मानणारे
कधी यशाचं शिखर पार करू शकत नाही.

जगाचा रिवाज आहे जोपर्यंत काम आहे तोपर्यंत नाव आहे
नाही तर लांबूनच सलाम आहे
म्हणून जीवनात मागे बघून शिकायचे आणि पुढे बघून चालायचे.

Life marathi status

ज्या पायांना पूर्वीपासून ऊन-वारा-पाऊस-पाणी
यांच्याशी संघर्ष करायची सवय असते
अशी पावले शेवट पर्यंत कधीही थकत नाही.

काहीतरी उत्तुंग करण्याची जिद्द बागळावी,
विचारांवर विश्वास ठेवावा
आणि आपल्या कर्तुत्वाने ते साध्य करावे.

ज्यांची वेळ खराब आहे
त्यांच्याबरोबर माणसाने जरूर राहावे
पण ज्याची नियतच खराब असते
त्याची सोबत सोडणेच चांगले असते.

त्यामुळे विचार बदला आणि बदला तुमचे आयुष्य
ध्येय उंच असले की
झेप देखील उंचच घ्यावी लागते.

संघर्ष वडिलांकडून आणि संस्कार आईकडून शिकावे
बाकी सगळं दुनिया शिकवते.

जीवनावर मराठी स्टेटस

पैज लावायची तर स्वतः सोबतच लावा
कारण जिंकलात तर
स्वत:चा आत्मविश्वास जिंकाल
आणि हरलात तर स्वत:चाच अहंकार हराल.

अडचणीत असतांना अडचणींपासून दूर पळणे
म्हणजे अजून मोठ्या अडचणीत जाण्यासारखेच आहे.

जे आपल्याबद्दल गैरसमज करून घेतात
त्या अतिशहाण्यांना समजावण्यात
कधीच वेळ वाया घालवू नये.

कोणत्याही माणसाला अडचणीत जपा
तो तुम्हाला आयुष्यभर जपेल.

तुम्ही किती जगलात ह्यापेक्षा
कसं जगलात याला जास्त महत्त्व आहे.

संकटं तुमच्यातली शक्ती
जिद्द पाहण्यासाठीच येत असतात.

Life marathi status

लखलखते तारे पाहण्यासाठी
आपल्याला अंधारातच राहवं लागतं.

स्वतःचा बचाव करण्याचं
सर्वात प्रभावी साधन म्हणजे
समोरच्यावर टीका करणं.

प्रभावाने जवळ येणाऱ्या लोकांपेक्षा
स्वभावाने जवळ येणाऱ्या लोकांना जपा
आयुष्यात कधीच पश्र्चाताप होणार नाही.

हातावरील रेषेत दडलेले भविष्य बघू नका
त्याच हाताने कष्ठ करा व स्वत:चे भविष्य घडवा.

जगाशी प्रामाणिक राहण्यापेक्षा
आधी स्वतःशी प्रामाणिक रहा.

नेहमी लक्षात ठेवा
आपल्याला खाली खेचणारे लोक
आपल्यापेक्षा खालच्या पायरीवर असतात.

जीवनावर मराठी स्टेटस

भुतकाळ आपल्याला आठवणींचा आनंद देतो
भविष्यकाळ आपल्याला स्वप्नांचा आनंद देतो
पण आयुष्याचा आनंद फक्त वर्तमानकाळच देतो.

समुद्रातील तुफानापेक्षा मनातील
वादळे अधिक भयानक असतात
ती निर्माण होऊ देऊ नका.

माणसाचे मोठेपण त्याने किती माणसे मोठी केली
यावरून मोजता येते.

तुम्ही आयुष्यात किती माणसे जोडली
यावरुन तुमची श्रीमंती कळते.

आयुष्य म्हणजे पत्त्यांचा खेळ
चांगली पाने मिळणे
आपल्या हातात नसते
पण मिळालेल्या पानांवर
चांगला डाव खेळणे
यावर आपले यश अवलंबून असते.

कधी कधी हक्क मागून मिळत नाहीत
ते मिळवावे लागतात.

Life marathi status

लक्षात ठेवा-आयुष्यात कुठलीच गोष्ट
कायमची आपली नसते.

कुणाच्याही दुःखाचा
अनादर करू नये
प्रत्येकजण आपापल्या
संकटांशी झगडत असतो
काहींना आपल्या वेदना लपवता येतात
काहींना नाही.

स्वत:च्या स्वार्थासाठी
दुसऱ्याचा वापर कधी करु नका
आणि स्वत:चा वापर कुणाला करु देऊ नका.

कितीही मोठे व्हा पण पाय जमिनीवर असू द्या
म्हणजे कोणी आपल्याला खाली खेचू शकणार नाही.

स्वतःवर विश्वास असेल
तर अंधारात देखील वाट सापडते.

तुम्ही गरीब म्हणून जन्माला आलात
यात तुमचा काहीच दोष नाही
पण जर तुम्ही गरीब म्हणून मेलात
तर हा नक्कीच तुमचा दोष असेल.

जीवनावर मराठी स्टेटस

कितीही मोठा पाठिंबा असला
तरी यशस्वी तोच होतो ज्याच्या रक्तातच जिंकण्याची हिंमत
आणि लढण्याची धमक असते.

आपली खरी स्वप्न तीच आहेत
जी आपल्याला रात्री उशिरापर्यंत जगण्यास
आणि सकाळी लवकर उठण्यास भाग पाडतात.

भविष्याचा अंदाज घेण्याचा उत्तम मार्ग
म्हणजे तो तयार करणे.

सिंह बनुन जन्माला आले
तरी स्वतःचे राज्य हे स्वतःच मिळवावे लागते,
कारण ह्या जगात नुसत्या डरकाळीला महत्व नाही.

कर्माला भिणार्‍या माणसांनी जगण्यात अर्थ नाही
कर्मवीरांनी जगावं, कर्मभीरुंनी मरावं.

life marathi status

खऱ्या विद्यार्थ्याला कधीच सुट्टी नसते
सुट्टी ही त्याच्यासाठी नवं काहीतरी शिकण्याची संधी असते.

तुमच्या अपयशाला कवटाळून बसू नका
त्याच्या पासून शिका आणि पुन्हा सुरवात करा.

आयुष्यात संघर्ष जितक्या लवकर सुरू होतो,
तितक्या लवकर परिपक्वतेच्या दिशेने तुमचा प्रवास सुरु होतो,
संघर्षाकडे पाठ फिरवू नका तर त्याला सहप्रवासी बनवा.

कारणं सांगणारे लोक यशस्वी होत नाही
आणि यशस्वी होणारे लोकं “कारणं” सांगत नाही.

विजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाही
ते प्रत्येक गोष्ट वेगळेपणाने करतात.

शुन्यातुन विश्व निर्माण करण्याची जिद्ध ज्याच्या अंगी असते
तोच खरा कर्तृत्ववान होय.

मी आशा ठेवतो का तुम्हाला हा Life marathi status नक्कीच आवडला असेल |

Leave a Comment