Friendship shayari in marathi | dosti shayari marathi

Friendship shayari in marathi dosti shayari marathi

आज मी तुम्हाला Friendship shayari in marathi आणि त्याचा संगी संगी dosti shayari marathi याचा वरती किंवा संगिल. मी आशा ठेवतो का तुम्हाला हे Friendship shayari in marathi नक्कीच आवडील.जर तुम्हाला हे Friendship shayari in marathi आवडते तर तुम्ही एक धाव हे Aai status in marathi किंवा वांचा.

Friendship shayari in marathi

Friendship-shayari-in-marathi-dosti-shayari-marathi

मैत्री करत असाल तर
पाण्या सारखी निर्मळ करा
दूर वर जाऊन सुद्धा
क्षणों क्षणी आठवेल अशी करा

शब्दा पेक्षा सोबतीच
सामर्थ्य जास्त असते,
म्हणून मैत्रीचे खरे समाधान
खांद्यावरच्या हातात असते.

बहरू दे आपल मैत्रीच नात
ओथंबलेले मन होऊ दे रित
अशीच असुदे तुझ्या मैत्रीची साथ
घट्ट पकड माझ्या मैत्रीचा हात.

Friendship-shayari-in-marathi-dosti-shayari-marathi

त्रास फक्त प्रेमामध्येच होतो असं नाही
एकदा जिवापाड मैत्री करून बघा
प्रेमापेक्षा जास्त त्रास होतो

dosti shayari marathi

चांगले मित्र
हात आणि डोळे प्रमाणे असतात
जेह्वा हाताना यातना होतात
तेह्वा डोळे रडतात आणि जेह्वा
डोळे रडतात तेह्वा हात अश्रू पुसतात.

लोक रूप पाहतात,आम्ही हृदय पाहतो
लोक स्वप्न पाहतात,आम्ही सत्य पाहतो
फरक एवढाच आहे की
लोक जगात मित्र पाहतात
पण आम्ही मित्रा मध्ये जग पाहतो

Friendship shayari in marathi

Friendship-shayari-in-marathi-dosti-shayari-marathi

जन्म एका टिंबासारखा असतो
आयुष्य एका ओळीसारखं असतं
प्रेम एका त्रीकोना प्रमाणे असतं
पण मैत्री असते ती
वर्तुळासारखी कि ज्याला शेवट नसतो.

Friendship-shayari-in-marathi-dosti-shayari-marathi

जेव्हा कुणी हात आणि साथ
दोन्ही सोडून देतं
तेव्हा बोट पकडून रस्ता दाखवणारी
व्यक्ती म्हणजे मैत्री.

Friendship shayari in marathi

Friendship-shayari-in-marathi-dosti-shayari-marathi

दोस्तीचा अर्थ त्यांना जास्त माहिती
असतो ज्यांच्या संकट काळात
आपले कमी पण मित्रच जास्त
कामी येतात

Friendship-shayari-in-marathi-dosti-shayari-marathi

कोणीतरी एकदा विचारलं
मित्र आपला कसा असावा
मी म्हणालो आरशासारखा प्रमाणित
गुण दोष दोन्ही दाखवणारा.

खरच मैत्री असते
पिंपळाच्या पाना सारखी त्यांची किती
ही जाळी झाली तरी,
ती मनाच्या पुस्तकात जपून ठेवावीशी वाटती.

Best friend quotes in marathi for boy

मित्राचा राग आला तरीत्यांना सोडता येत नाही
कारण दुःखात असो किंवा सुखात ते कधीच आपल्याला ऐकटे सोडत नाही

रक्ताच्या नात्यात नसेल एवढी
मैत्रीच्या नात्यात ओढ असते,
कशी ही असली तरी
शेवटी मैत्री गोड असते.

जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर आठवण येतराहील
एकत्र नसलो तरी सुगंध मैत्रीचा दरवरळत राहील
कितीही दूर जरी गेलो तरी
मैत्रीचे हे नातेआज आहे तसेच उद्या राहील

रक्ताची नाती जन्माने मिळतात,
मानलेली नाती मनाने जुळतात,
पण नाती नसतानाही जी बंधनं जुळतात,
त्या रेशमी बंधनांना मैत्री म्हणतात.

अडचणीच्या काळात एकट न सोडता
आधाराचा हात खांद्यावर ठेवून
डोळे झाकून निभावणार विश्वसनीय नातं म्हणजे
मैत्री

Friendship shayari in marathi

माझी मैत्री कळायला,
तुला थोडा वेळ लागेल..
पण ती कळल्यावर,
तुला माझं वेड लागेल.

प्रेम फक्त प्रियकर साठी नसतं
ते मित्र किंवा मैत्रिणीसाठी सुद्धा असतं
ज्यांची आपण स्वतःपेक्षा जास्त काळजी घेतो

आम्ही एवढे handsome नाही
की आमच्यावर पोरी फिदा होतील
पण एक प्रेमळ हृदय आहे
आणि त्याच्यावर माझे मित्र फिदा आहे

मैत्री नावाच्या नात्याची,
वेगळीच असते जाणीव,
भरून काढते आयुष्यात,
प्रत्येक नात्यांची उणीव.

आयुष्य नावाच screen जेव्हा low बॅटरी दाखवते
आणि नातेवाईक नावाचा charger मिळत नाही
तेव्हा power bank म्हणून जे तुम्हाला वाचवतात ते म्हणजे
मित्र

Best friend quotes in marathi for girl

तेज असावे सूर्यासारखे,
प्रखरता असावी चंद्रासारखी,
शीतलता असावी चांदण्यासारखी,
आणि मैत्री असावी तुझ्यासारखी.

गर्दीत मित्र ओळखायला शिकानाहीतर संकटावेळी मित्र गर्दी करणं विसरतील.

काही नाती बनत नसतात.
ति आपोआप गुंफली जातात
मनाच्या ईवल्याशा कोपऱ्यात
काहि जण हक्काने राज्य करतात.
त्यालाच तर “मैत्री” म्हणतात.

आमची #मैत्री समजायला थोडा वेळलागेल आणिजेव्हा समजेल तेव्हा वेड लागेल

सर्व संपूनही डाव जिंकता येतो फ़क्तमित्र सोबतीला हवा

दोस्ती एवडी कट्टर पाहिजे
की लोकांची
बघूनच
जळाली पाहिजे

मैत्री म्हणजे पान नसते सुकायला,
मैत्री म्हणजे फुल नसते कोमेजायला,
मैत्री म्हणजे फळ नसते पिकायला,
मैत्री म्हणजे फांदी नसते तुटायला,
मैत्री म्हणजे मुळ असते
एकमेकांना आधार द्यायला.

dosti shayari marathi

दुनियातल सर्वात अवघड काम
म्हणजे
बिन डोक्याचे मित्र सांभाळणे.काही मित्र, नुसते मित्र
नसतात तर
पोरं
असतात आपले.

तुझी आठवण आली की वाटतं एका
दगडावर miss u लिहावं आणि तो
दगड तुझ्या डोक्यात घालावा
म्हणजे तुला पण
माझी आठवण येईल

मैत्रीच्या सहवासात
अवघं आयुष्य सफ़ल होतं
देवाच्या चरणी पडून जसं
फ़ुलांचही निर्माल्य होतं.

रक्ताची नाती जन्माने मिळतात
मानलेली नाती मनाने जुळतात
पण नाती नसतांना हि जीबंधन जुळतात
त्या रेशीम बंधानाना मैत्री म्हणतात

त्याचा आईला वाटत “मी सभ्य आहे
माझ्या आईला वाटत “तो सभ्य आहे
म्हणून आम्ही दोघे Best Friend आहे.

Friendship shayari in marathi

मैत्रीच्या नात्याने ओंजळ माझी भरलेली
तुझ्या साथीने आयुष्याची वाट नव्याने फुललेली
रात्र होती काळोखी दुःखामध्ये बुडलेली
तुझी सावली होती संगे प्रकाश बनुनी खुललेली.

जीवनात दोनच मित्र कमवा
एक “श्रीकृष्णासारखा” जो तुमच्यासाठी
युध्द न करताही तुम्हाला विजयी करेल आणि
दुसरा ” कर्णासारखा” जो तुम्ही चुकीचे असतानाही
तुमच्यासाठी युध्द करेल

काही शब्द नकळत कानावर पडतात
कोणी दूर असुनही उगाच जवळ
वाटतात खर तर ही मैञीची नाती
अशीच असतात आयुष्यात येतात
आणि आयुष्यच बनून जातात.

चांगल्या मैत्रीला,
वचन आणि अटींची गरज नसते.
फक्त दोन माणसं हवी असतात,
एक जो निभाऊ शकेल,
आणि दुसरा जो त्याला समजु शकेल.

मैञीला नसतात शब्दांची बंधने,
त्याला असतात ती फक्तहदयाची स्पंदने,
मैञी व्यक्त करण्यासाठी कधी कधी शब्द अपुरे पडतात,
पण अंतःकरणापासुन व्यक्त केले तर
चेहऱ्यावरील भावही पुरेसे असतात.

maitri shayari marathi

मैत्री एक अलगद स्पर्श मनाचा
मैत्री एक अनमोल भेट जीवनाची
मैत्री एक अनोखा ठेवा आठवणींचा
मैत्री एक अतूट सोबत आयुष्याची

तर सवय म्हणून जोडा कारण गरज संपली जाते पण “सवयी” कधीच सुटत नाही

लहानपनी बरं होत ,दोन बोटं जोडली की पुन्हा मैत्री व्हायचीच

मैत्री करत असाल तर
चंद्र तारे यां सारखी अतूट करा
ओंजळीत घेवून सुद्धा
आकाशात न मावेल अशी करा

देव पण न जाणो कोठून कसे नाते जुळवितो
अनोळखी माणसांना हृदयात स्थान देतो
ज्यांना कधी ओळखतही नसतो
त्यांना पार जीवाचे जिवलग बनवतो

आमची मैत्री पण अशी आहेतुझं माझे जमेना आणि तुझ्या विना करमेना

देव ज्यांना रक्ताच्या नात्यात जोडायला विसरतोत्यांनाच मित्र म्हणून पाठवतो

मैत्री शायरी मराठी फोटो

Life मध्ये एक वेळेस ‘Bf नसला तरी
चालेल पण तुमचे रडगाणे ऐकणारा एक
‘Best friend नक्की हवा.

निर्सगाला रंग हवा असतो.
फुलांना गंध हवा असतो.
माणुस हा एकटा कसा राहणार, कारण
त्यालाही मैञीचा छंद हवा असतो.

ओठावर तूझ्या स्मित हास्य असु दे.
जिवनात तूझ्या वाईट दिवस नसु दे.
जिवनाच्या वाटेवर अनेक मित्र मिळतील तुला परंतु,
हदयाच्या एका बाजुस जागा मात्र माझी असु दे..

जीवनात कितीही मित्र भेटू द्यापण आपल्या शाळेतल्यामित्रांना कधीच विसरता येत नाही

काही म्हणा आपल्या Best friend ला
त्रास देऊन त्याच डोकं फिरवण्यात
वेगळीच मजा असते.

सागराचे पाणी कधी आटणार नाही,
मनाची आठवण कधी मिटणार नाही,
एक जन्म काय हजार जन्म झाले तरी,
तुझी आणि माझी मैत्री कधीच तुटणार नाही.

Friendship shayari in marathi

मैत्री करत असाल तर
दिव्यातल्या पणती सारखी करा.
अंधारात जे प्रकाश देईल
हृदयात असं एक मंदीर करा.

भरपुर भांडून पण जेव्हा
एकमेकांसमोर येतो आणि
इक smile मध्ये सगळं ठीक होत तिचं खरी मैत्री

मैत्री म्हणजे
एक प्रेमळ हृदय जे कधीतिरस्कार करत नाही
एका गालावरील खळीजी कधीही रडू देत नाही
एक भास जो कधीही दुखावत नाही
आणि एक गोड नातं जे कधी संपतच नाही

बंधना पलीकडे एक नाते असावे,
शब्दांचे बंधन त्याला नसावे,
एक प्रेमळ भावनांचा आधार असावा,
दु:खाला तिथे थारा नसावा,
असा गोडवा एक आपल्या मैत्रीत असावा.

काट्यांवर चालून दुसऱ्यासाठी
रचलेली फुलाची रास म्हणजे मैत्री
तिखट लागल्यावर घेतलेला
पहिला गोड घास म्हणजे मैत्री
एकटे असल्यावर झालेला खराखूरा भास म्हणजे मैत्री
मरताना घेतलेला शेवटचा श्वास म्हणजे मैत्री

maitri quotes in marathi

असे हृदय तयार करा की, त्याला कधी तडा जाणार नाही,
असे हास्य तयार करा की, ह्रदयाला त्रास होणार नाही,
असा स्पर्श करा की, त्याने जखम होणार नाही,
अशी मैत्री करा की, त्याचा शेवट कधी होणार नाही

मैत्री असावी चंदनासारखी
सुगंध देणाऱ्‍या फुलासारखी
जशी तुटलेल्या ताऱ्याला आधार देणाऱ्या धरतीसारखी,
प्रकाशाचे तेज घेऊन सावलीसारखी कोमल असावी.

एकदा राधाने कृष्णाला विचारले
मैत्रीचा काय फायदा आहे
कृष्ण हसून म्हणाला
जिथे फायदा असतो तिथे मैत्री कधीच नसते

नाती कधी जबरदस्तीने बनत नसतात,
ति आपोआपगुंफली जातात,
मनाच्या ईवल्याश्या कोपर्यात,
काही जण हक्काने राज्य,
करतात यालाच तर मैत्री म्हणतात.

Friendship shayari in marathi

मन मोकळेपणाने आपण ज्यांच्याकडे बोलू शकतो,
रागावू शकतो आणि आपलंमन हलकं करू शकतो
ती म्हणजे जिवलग
मैत्री

मैत्री,नको फुलासारखी,शंभर सुगंध देणारी.
नको सूर्यासारखी ,सतत तापलेली.
नको चंद्रासारखी,दिवसा साथ न देणारी.
नको सावली सारखी,कायम पाठलाग करणारी.
मैत्री हवी अश्रुसारखी, सुख दुखात समान साथ देणारी.

मैत्री म्हणजे शब्दांशिवाय एकमेकांच मन जाणून घेण,
चुकलं तर ओरडण, कौतुकाची थाप देण,
एकमेकांचा आधार बनण, मैत्री म्हणजे अतूट विश्वास.
मैत्री म्हणजे आयुष्याचा प्रवास सुसह्य करणारी हिरवीगार पाऊलवाट.

dosti shayari marathi

खरा मित्र कधीच तुम्हाला तुमच्या खऱ्या नावाने कधीच हाक मारत नाही.

कोणाची साथ आयुष्यभरासाठी हवी असेल तर मैत्री निवडा प्रेम नको.

देवपण न जाणो कोठून कसे नातेजुळवतात
अनोळखी माणसांना हृदयात स्थानदेतो
ज्यांना कधी ओळखतही नसतो
त्यांना पार जीवाचे जिवलग मित्र बनवतो

मैत्री एक गांव असत
आणी मैत्रिण हे त्याहून सुन्दर नाव असत
हे नाव असत आनंदाच नाव असत दिलेल्या धीराच,
मदतीच्या हाताच आयुष्यातल्या आनंदघनाच
मैत्रिण हे नाव असत वरवर साध वाटल
तरी काळजाचा ठाव असत.

सर्वात मोठं जिवन आहे, जिवनांहून मोठं प्रेम आहे
प्रेमाहून मोठी मैत्री आहे, मैत्री हि एक भावना आहे
लक्षात ठेवलं तर आपलं आहे, आणि विसरलात तर स्वप्न आहे

मैत्रीच नातं खूप सुंदर असतजगाने जरी संशय घेतलातरी मनात कायम special असत.

Friendship shayari marathi

कॉलेज लाईफ मधील प्रत्येक क्षण
हा अविस्मरणीय असला पाहिजे
कारण हे क्षण परत येत नाही
नंतर राहते ते फक्तगेले ते दिवस राहिल्या त्या आठवणी

मैञी असावी प्रकाशासारखी मनाचा
आसमंत उजवल करणारी,
मैञी असावी एक मार्ग स्वप्ऩांना सत्यात उतवणारी,
मैञी असावी विश्वासाची हिशेबाची उठाठेव न करणारी,
मैञी असावी सुखाची साथीदार अन दुःखाची भागीदार

चांगल्या मैत्रीला
वचन व अटी कधीच नसतात,
फक्त दोन स्वच्छ मन पाहिजे असतात
एक निभावणार आणि एक समजून घेणारं

जेव्हा एखादी मैत्रीण तिच्या मनातल दुःख आपल्यासमोर
मांडते. तेव्हा ती आपल्यावर साक्षात देवासारखा विश्वास ठेवते..
प्रयत्न करा तो विश्वास कधीच तुटणार नाही

मैत्रीमध्ये जरुरी नाही दररोजची भेट,
ह्रदयाचा ह्रदयाशी संवाद असता थेट.
तुझी-माझी मैत्री म्हणजे आयुष्याचा ठेवा,
मुखवट्यांच्या गर्दीमधला खात्रीचा विसावा..

मैत्री हि नेहमी गोड असावी,
जीवनात तिला कशाची तोड नसावी,
सुखात ती हसावी, दुःखात ती रडावी,
पण, आयुष्यभर ती आपल्या सोबत असावी.

Friendship shayari in marathi

जीवनात असे दोस्त जरूर बनवाजे
मनातील दुःख असे ओळखतीन
जसे की मेडिकलवाले
डॉक्टर ची handwritting ओळखतात

एक दिवस देव म्हणाला
किती हे मित्र तुझे ..
यात तू स्वतः ला हरवशील..
मी म्हणालो भेट तर एकदा येउन यांना..
तू पुन्हा वर जाणं विसरशील..

सुकलेले फुल सुगंध देऊन जातात, गेलेले क्षण आठवणी देऊन जातात,
प्रत्येकाशी ओळख असतेच निराळी,
कोणी मैत्रीत प्रेम तर,
कोणी प्रेमात मैत्री देऊन जातात.

मैत्री करण्यासाठी नसावं
लागतं श्रीमंत आणि सुंदर
त्याच्यासाठी असावा लागतो
फ़क्त मैत्रीचा आदर.

मैत्री करत असाल तर
निसर्गा पेक्षा ही सुंदर करा
शेवट पर्यंत निभावण्या
करता मरण सुद्धा जवळ करा

मैत्री स्टेटस

मैत्रिण असावी तुझ्यासारखी
आपलेपणाने सतावणारी..
रागावलास का? विचारुन,
तरीही परत परत चिडवणारी

सागराचे पाणी कधी आटणार नाही,
मनाची आठवण कधी मिटणार नाही,
एक जन्म काय हजार जन्म झाले तरी,
तुझी आणि माझी मैत्री कधीच तुटणार नाही

रक्ताची नाती जन्माने मिळतात
मानलेली नाती मनाने जुळतात
पण नाती नसतांना हि जी
बंधन जुळतात
त्या रेशीम बंधानाना मैत्री म्हणतात.

मैत्री हसवणारी असावी
मैत्री चीडवणारी असावी
प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेणारी असावी
एक वेळेस ती भांडणारी असावी
पण कधीच बदलणारी नसावी

दोस्ता, गेम भारी खेळलास तू
पण माणूस चुकीचा निवडलास.

खोटे मित्र असण्यापेक्षा
खरे शत्रू असलेले
मला चांगले वाटतात
जे लोक माझ्याबद्दल वाईट विचार करतात

Friendship shayari in marathi

त्यांनी बिनधास्त करा
कारण वाईट मी नाही
तुमचे विचार आहेत.

तर सवय म्हणून जोडा
कारण गरज संपली जाते
पण “सवयी” कधीच सुटत नाही

मला नाही माहीत की मी एक
चांगला मित्र आहे की नाही परंतु
मला विश्वास आहे की ,मी ज्यांच्या सोबत
राहतो ते माझे चांगले मित्र आहेत

आमची मैत्री पण अशी आहे
तुझं माझे जमेना आणि
तुझ्या विना करमेना.

मराठी स्टेटस मैत्री

देव ज्यांना रक्ताच्या
नात्यात जोडायला विसरतो
त्यांनाच मित्र म्हणून पाठवतो.

छापा असो वा काटा असो
नाणे खरे असावे लागते
मैञि असो वा नसो
भावना शुध्द असाव्या लागता

आपल्याला एकच कळत
दोस्त मरेपर्यंत आणि
दुश्मनी विषय संपेपर्यंत

आमच्या मित्रांची “नजर” आणि
“जिगर “वाघाची असते
म्हणुन आमचे जगने “बेफिकर” असते

मी आशा ठेवतो आहे का तुम्हाला हे Friendship shayari in marathi आवडली असेल.

Leave a Comment