Emotional marathi status | sad quotes marathi

आज मी तुम्हाला Emotional marathi status यांचा वरती सांगिल | मी आशा ठेवतो का तुम्हाला हा Emotional marathi status नक्कीच आवडील | जर तुम्हाला हा Emotional marathi status आवडतो तर तुम्ही एक वेळा हा Marathi love shayari किंवा वांचा |

Emotional marathi status

emotional-marathi-status

तू आजही खूप सुंदर आहेस
पण तुझ्या चेहऱ्यावर ते हसू नाही
जे माझ्यामुळे यायच.

आयुष्यात एकदाच आलीस
पण माझी सगळी Life तुझ्या आठवणीत
Bussy करून गेलीस

emotional-marathi-status

रडल्यामुळे कधी कोणी आपलं होत नसत
तसंही जे आपले असतात
ते रडू थोडी देतात.

आपली वाटणारी सगळी माणस
आपली नसतात.
कारण वाटण आणि असणं
यात खूप फरक आहे.

emotional-marathi-status

डोळ्यातील अश्रू पडतात
तेव्हा त्यांचा आवाज होत नाही
याचा अर्थ असा नाही की
तु गेल्याचे दुःख मला होत नाही.

असं ऐकलयं की
श्वास बंद झाल्यावर
सोडून गेलेले पण भेटायला येतात.

sad quotes marathi

दगडाचं काळीज असलेल्यावर
प्रेम करण्यापेक्षा
काळजावर दगड ठेवून जगलेलं बर

सगळं संपलं माहित असूनही
सारखा सारखा त्याच गोष्टीचा
विचार करणे म्हणजेच
खरं प्रेम

जाता जाता तो बोलून गेला
मी तुझ्या आयुष्यात नसणं
यातचं तुझं सुःख आहे,
त्याला कधी कळलचं नाही की
त्याच्याशिवाय आयुष्य
हेचं सगळ्यात मोठं दू :ख आहे.

काळजी करणारी भेटायला
खरंच नशीब लागत.

आठवल तर अश्रु येतात
न आठवल तर मनं छळते
खरच प्रेम काय आहे ते
प्रेमात पड़ल्यावरच कळते.

Emotional marathi status

emotional-marathi-status

आता तो नंबर फक्त माझ्या
आठवणीत राहिला आहे
जो आधी रात्रभर माझ्याशी बोलण्यासाठी
Bussy असायचा.

काही गोष्टी अशा असतात
ज्या काहीही न बोलता
खूप काही सांगून जातात.

काही नाही या शब्दामागे
खूप काही लपलेलं असत.

emotional-marathi-status

तुझ्या आठवणीत राहण
खुप सोप ‪झालय रे
पण ‪तुला विसरण खुप कठीण रे

शुन्यच आहे आयुष्य माझे तु असताना
धरलास का हात सांग तु
मला सोडुनच जायचे असताना.

sad quotes marathi

ती व्यक्ती तुमच्या जवळची असते
जी फक्त तुमच्या आवाजावरून
समजून जाते की
तुम्ही सुखी आहात की दुखी

एकटेपणा तेव्हा वाटत नाही
जेव्हा आपण एकटे असतो.
तर तो तेव्हा वाटतो
जेव्हा आपल्याबरोबर सर्वजणं असतात.
पण ती व्यक्ती नसते
जी आपल्याला आपल्या बरोबर हवी असते.

कोणत्या वेळी काय करावं
हे आपण नाही तर
परिस्तिथी ठरवत असते.

संपली नाती त्या लोकांबरोबर सुद्धा
ज्यांना भेटल्यावर वाटायचे
हे आयुष्यभर साथ देणार.

Emotional marathi status

एवढं प्रेम करून सुद्धा
जी माझी नाही होऊ शकली
ती दुसऱ्याची तरी काय होणार.

मला सोडायचं कारण तरी सांगायचं ना
माझ्या वर नाराज होती का
माझ्या सारखे हजार होते

तिला सवयचं होती ह्रदयाशी खेळण्याची
म्हणून ती ही गेली आता
माझ्या भावनांशी खेळून.

प्रेमाच्या या प्रेमळ हृदयात
आज अचानक धडधड झाली,
डोळे भरले पाण्यांनी
आणि पुन्हा तुझी आठवण आली.

आता ना कुणाचं मन दुखवायचं
ना कुणावर हक्क गाजवायचा
शांत राहून आयुष्य जगायचं.

sad quotes marathi

खोत प्रेम करणाऱ्याला हवं ते मिळत
पण खरं प्रेम करणाऱ्यांच्या नशिबात मात्र
आठवणी शिवाय काहीच उरत नाही.

माझ्याशी बोलायचं नाही ठिक आहे
पण एक लक्षात ठेव
तू अबोल राहिलेला प्रत्येक दिवस
आपल्यातील अंतर अजून वाढवेल.

प्रेम कसं असतं ते मला बघायचंय
भरभरुन तुझ्यावर एकदा प्रेम करायचंय
श्वास घेऊन तर प्रत्येकजण जगतो
पण मला तुझ्या प्रत्येक श्वासात जगायचंय.

साकारलेल्या त्या भावनांना
का आज शब्दच नाहीत.
का त्या डोळ्यांमध्ये
माझी एकओळखही नाही.

मनातले सारे सांगण्यासाठी
समोर मनासारखा माणूस नाही
तर त्या माणसाला मन असावं लागतं.

Emotional marathi status

काही लोक नातं टिकवण्यासाठी
प्रेम करतात
तर काही फक्त
त्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी.

वेड लागले आहे तुझ्या भेटीचे
तुझ्या स्पर्शानी दरवाळणाऱ्या सांजेचे
आसुसलेलं एकटे मन फक्त उराशी
हल्ली खूप दूर तू अन आठवण तरंगते डोळ्याशी

चुका तेव्हाच दिसायला लागतात
जेव्हा समोरच्यावरील प्रेम
कमी व्हायला लागतं.

कधी कधी काही पाऊले अशी पडतात की
सावल्या सोबतच्या परख्या होऊ लागतात.
काही गैरसमज इतके मनाला बोचतात की
आपल्या नकळत सुंदर नाते
हृदयासोबत तोडून जातात.

होतो मला त्रास तुझ्या अशा वागण्याचा
आपलं म्हणून जवळ करून
परकं करून जाण्याचा.

sad quotes marathi

किती Lucky असतात ते लोकं
ज्यांना आपलं पहीलं प्रेम भेटतं
आणि नाही भेटलं तर
ते नेहमी ह्रदयातच राहतं
अगदी शेवटपर्यंत

हसून बघितलं रडून बघितलं
कोणाला तरी आपलं करून परक करून बघितलं
प्रेम करून बघितलं प्रेम देवून बघितलं
जिवन फक्त त्यालाच समजल
ज्याने एकट राहण बघितलं.

माझ्या भिजलेल्या पापण्यांना
अजून कितीवेळा पुसू सांग,
अनं तुझ्यासाठी मन माझं झुरतं

काही आठवणी अशा पण असतात
ज्या काळजाला टोचल्या तर
सरळ डोळ्यातून पाणी काढतात.

सहवास चार दिवसांचा वेड लावून गेला
जाता जाता डॊळ्यांमध्ये अश्रू ठेवून गेला
आयुष्यात नेहमीच तुझी आठवण येत राहील
सुखाची किंमत तुझ्याविना अधुरीच राहील.

Emotional marathi status

कोणी बदललं याच मला दुःखच नाही
पण कोणीतरी असं होत
ज्याच्यावर माझा स्वतःपेक्षा जास्त
विश्वास होता.

मी Single आहे कारण
खोत प्रेम करून Timepass करायची
हिम्मत नाही माझ्यामध्ये.

आयुष्याने एक गोष्ट शिकवली की
आपण कोणासाठीच कायमस्वरूपी
Special नसतो.

आठवणीतलं प्रेम आणि
प्रेमातल्या आठवणी
कधीच विसरता येत नाहीत.

जर तू माझ्याशी न बोलता
खुश असशील
तर खरंच मी तुला कधीच
आवाज देणार नाही.

कोणीतरी कोणाची वाट पहात थांबत
येणाऱ्याच येण मात्र सावलिसारख लांबत
कोणी मग हळुच विचारत कोण येणार होत
तेव्हा खर सांगु डोळ्यात फक्त पाणीच येत..

sad quotes marathi

सोडुन मला त्याने हसत राहण्यास सांगीतले
मी पण हसत राहीले
प्रश्न त्याच्या आनंदी राहण्याचा होता
मी जे हरवल ते कधिच माझ नव्हत
पण त्याने जे हरवल ते फक्त त्याचच होत
फक्त त्याचच

ज्यांनी प्रामाणिकपणे नातं टिकवलं
तेच नेहमी रडताना दिसतात.

आयुष्यातून सर्वच Delete करता येऊ शकत
पण त्या व्यक्ती सोबत घालवलेले काही क्षण
ना विसरता येतात ना Delete करता येतात.

अजुन किती तुकडे करणार आहेस
या ‪तुटलेल्या हृदयाचे?
जेव्हा तोडून थकशील
तेव्हा एवढच ‪सांग
त्याची चुक काय होती.

माणसाचं काहीही अधुरं राहील तरी चालेल
पण देवा प्रेम अधुरं राहू देऊ नकोस
कारण माणूस जगू पण शकत नाही आणि
मरू पण शकत नाही.

Emotional marathi status

Trust नाही का तुझा माझ्यावर
हि Line म्हणून
किती लोक विश्वासघात करून जातात.

मनातील दुखाला वाट करून देतात अश्रू
काहीही न बोलता डोळ्यांनी खूप काही बोलून जातात हे अश्रू
आवाज न करता मुक्याने साथ देतात हे अश्रू.

आयुष्य जगणं तेव्हा खूप अवघड वाटतं
जेव्हा आवडणारी व्यक्ती नशिबात नसते.

विश्वास हा एखाद्या
Sticker सारखा असतो
दुसऱ्यावेळी पहिल्यासारखा
चिकटत नाही.

जुने सारे पुरायाला वेळ नाही आता
नवे काही स्फुरायाला वेळ नाही आता
जाता येता पुन्हा अशी खडा नको मारू
तुझ्यासाठी झुरायाला वेळ नाही आता

आठवणी मध्ये नको शोधु मला
काळजात मुक्कामी आहे मी तुझ्या
जेव्हा भेटीची ओढ लागेल तुला
मी भेटेल हृदयाच्या ठोक्यात तुझ्या

sad quotes marathi

सोड ना यार
जे सोडून गेलेत त्यांचं
काय Tension घ्यायचं.
जे आहेत त्यांनाच जपायचं आणि
खुश रहायचं.

आयुष्यात कधीच
हा विचार करत बसू नका की
कोण कसा कधी कुठे आणि
का बदलला ?
फक्त हे बघा की
तो तुम्हाला काय शिकवून गेला.

घेऊन मला मिठीत
शांत कर या मनाला,
मी खूप समजावलयं
आता तूच समजाव याला.

मला हसवणारी व्यक्ती तूच आहेस
आणि रडवणारी व्यतीसुद्धा तूच आहेस.
कधी कधी तुझ्यामुळे माझं मन रमत
आणि कधी कधी तुझ्या एका गोष्टीमुळे
ते मन सुद्धा कुठे रमत नाही.

नाते हे मोत्याप्रमाणे असतात
जर का एखादा मोती खाली पडला
तरी त्याला खाली वाकून उचलायला हवे.

Emotional marathi status

प्रेम करणारी व्यक्ती अशी हवी जी
फक्त तुमच्या डोळ्यात पाहून
तुमचं मन वाचू शकेल.

आयुष्यात वाईट तेव्हा वाटते
जेव्हा आपण काही चुका करतो
पण सर्वात जास्त वाईट तेव्हा वाटते
जेव्हा त्या हजार चुका आपण
एका चुकीच्या व्यक्तीसाठी करतो.

खूप कठीण असतं
आपल मन दुखावलेलं असताना
समोच्याला मी बरा आहे असं सांगणं

तुझी आठवण म्हणजे कस्तुरी.
कधीच साथ न सोडणारी.
सदैव सोबत दरवळत रहणारी.
पण तशीच हवी हवीशी वाटणारी.

दोन क्षणांची साथ ती
तु मला देशील का..?
सुर तू होऊन
शब्द मला बनवशील का…?
दु:ख तुला होता
हसु माझ्यात शोधशील का..?

खरंच बोलत होत कुणीतरी
प्रेम किती का खरं असेना
एक ना एक दिवस सोडून जातंच.

sad quotes marathi

आयुष्याच्या वाटेवर खूप दु:ख आली
पण तुझ्यासारखे दु:ख कोणी दिले नाही
आता या दु:खाचीही सवय झाली
पण साथ तुझी सोडवत नाही.

मला होणार हा त्रास
कमी कर देवा
तुझी शप्पथ परत कधीच
चुकून सुद्धा प्रेमाचं नाव घेणार नाही.

जीव तुटका होतो बोलण्यास
तुला एक वेळ पाहण्यास
तुझ्या जवळ येण्यास
आशा राहते ती मनास
असेच संपतो दिवस
नाही संपत तो प्रवास

माझ्या आयुष्यात
प्रेमाची केली तू सुरुवात,
माझी इच्छा आहे की
शेवट पण तूच करावासा.

माझ्या मनात ती असते
पण ती माझी नसते,
तिच्या मनात मी नसतो
तरीही मात्र मी तिचाच असतो.

गोड आठवणी आहेत
तेथे हळुवार भावना आहेत
हळुवार भावना आहेत
तेथे अतुट प्रेम आहे
आणि जिथे अतुट प्रेम आहे
तेथे नक्कीच तू आहेस.

emotional marathi status

भावना समजायला
शब्दांची साथ लागते
मन जुळून यायला ह्रदयाची हाक लागते

ह्रदयाचे दुःख लपवणे,किती कठीण आहे.
एकदा रडल्या नंतर पुन्हा सावरुन हसणे किती कठीण आहे.
कुणा सोबत चालत असतो दुर पर्यंत वाटेवर तर
पुन्हा त्याचं वाटेने परतून येणे किती कठीण आहे.

प्रेम हा मुळात आपला विषय नव्हता
मग त्यात पास होण्याचा विषयच नव्हता.

किती तरी खेळणी आहेत खेळण्यासाठी
पण शेवटी तो
माझ्या भावनांशीच खेळला.

असेल परवानगी तर मला होऊ दे व्यक्त
तुझ्याशिवाय मला आता राहता येणं आहे अशक्य
तू सोडलीस माझी साथ
पण कधी मागे वळून आलास तर
तुला कायम मी दिसेन थांबलेली आज.

तू दिलेल्या दु:खाने मला खूप काही शिकवले
जग कसे असते हे शेवटी मला तूच दाखवले

sad quotes marathi

वाटलं नव्हतं कधी
शब्द माझेच छळतिल मला
याच विचारात होतो
कधीतरी भाव मनाताले कळतील तुला.

तुझ्यासाठी पूर्ण जग सोडण्याची
तयारी आहे माझी,
पण दुसऱ्या कोणासाठी
तू मला सोडून जाऊ नकोस.

हळुवार जपून ठेवलेले क्षण
तेच माझ्या जगण्याची आस आहे
एकेक साठवून ठेवलेली आठवण
तिच माझ्यासाठी खास आहे.

प्रेमात पडलो तुझ्या
तुला काही ते कळलंच नाही
मी अजूनही तिथेच उभा आहे
तू काही मागे वळून पाहिलं नाहीस.

तुझ्या सहवासात
रात्र जणू एक गीत धुंद
प्रीतीचा वारा वाहे मंद
रातराणीचा सुगंध
हरवावे वाटते तुझ्या कुशीत
करून पापण्यांची कवाडे बंद

emotional marathi status

आज तुझी खुप आठवण येत आहे
का कोण जाणे पण
आज तुझी खुप आठवण येत आहे
स्वप्नातल्या या दुनियेत
तुझी कमी भासत आहे.

कुणीच कुणाचा नसतो साथी
देहाची आणि होते माती
आपणच आपल्या जीवनाचे सोबती
कशाला हवी ही खोटी नाती.

प्रेम हे अशा व्यक्तीचा शोध नाही
ज्याच्यासोबत आपल्याला जगायचं आहे
प्रेम हे अशा व्यक्तीचा शोध आहे
ज्याच्या विना आपण जगूच शकत नाही.

विसरलो नाही तुला मी कणभर
मनात तुझ्या मीही असेन खरंतर
अजूनही काव्य लिहितो मी तुझ्यावर
वाचत असशील तूही आठवणीने क्षणभर

आठवणी हसवतात
आठवणी रडवतात.
काहीच न बोलता
आठवणी निघून जातात.
तरी आयुष्यात शेवटी
आठवणीच राहतात.

sad quotes marathi

मी तुला जाणले नाही
असं कधीच झालं नाही
माझ्या डोळ्यातली अबोध प्रेम
तुला कधी कळलच नाही.

रोज तुझी आठवण येते आणि
डोळ्यांत पाणी उभं राह्तं
तू जवळ हवास असं वाटताना
खूप दूर आहेस हे सांगून जातं.

तुला पहिल्यांदा जेव्हा बघितले
मनाने माझ्या स्वप्ने तुझी पाहिले
धुंद या राती सारे जग निजले
मनाने तुझ्या स्मृतीची चांदणे पांघरले.

कधीतरी मन उदास होते
हळु हळु डोळ्यांना त्याची जाणीव होते.

जे घडत ते चांगल्यासाठीच
फरक फ़क्त एवढाच असतो की
ते कधी आपल्या चांगल्यासाठी असतं
तर कधी दुसऱ्याच्या चांगल्यासाठी असतं.

emotional marathi status

हृदयात येण्याचा रस्ता असतो
पण बाहेर जाण्याचा नसतो
म्हणुन लोक ह्रदयात येतात पण जाताना
हृदय तोडुन जातात.

सवय लागलीय तुझ्यावर प्रेम करायची,
सुटता सुटेना शेवटी ठरवलं
विसरुन जायचं तुला,
पण तुझ्यावाचून जगणं ही जमेना.

आला जरी असेल वसंत फुलून
जगतो मी अजूनही तुलाच बघून
स्वप्नातही मी तुलाच शोधतो
अमृतमय जीवन तुझे विष मात्र मी प्राशितो.

का कळत नाही तुला
माझंही मन आहे
जे फक्त तुझी अन तुझीच
वाट पाहत आहे

आजकाल कोणाशी जास्त पटत नाही
बोललेल कोणाला आवडत नाही
जवळ असलेलेच मग दूर होताना
क्षणाचाही विचार करत नाही.

sad quotes marathi

प्रेम कस असत ते मला बघायचंय.
भरभरून तुझ्यावर एकदा प्रेम करायचंय,
श्वास घेत तर प्रत्येक जण जगतो
पण मला तुझ्या प्रत्येक श्वासात जगायचंय.

आज डोळ्यांना रडावेसे वाटते
आठवणीत तुझ्या रमावेसे वाटते
इतके प्रेम केलेस तु माझ्यावर
की आयुष्य भर तुलाच पाहावेसे वाटते.

एक विनंती आहे
दूरच जायचे असेल तर
जवळच येऊ नको
Busy आहे सांगुन टाळायचचं असेल तर
वेळच देऊ नको.

गोष्ट एक स्वप्नातली
स्वप्नातच राहून गेली,
डोळे होते माझे मिटलेले
आणि रात्र तिने चोरून नेली.

प्रेमात नसते कधी शिक्षा
प्रेमच घेत राहते प्रेमाची परीक्षा
करून तर बघा निस्वार्थी मनाने
उगाच कशाला ठेवता मनात अपेक्षा.

Emotional marathi status

हरलो मी आयुष्याला
नशिबात दु:खच राहिले
तुझी आस होती प्रेमाची
पण माझी ओंजळ रिकामीच राहिली.

पावसाची सर आता नुकतीच बरसली,
आणि तुझ्या आठवणींची पाऊल वाट
पुन्हा एकदा हिरवळली.

तु मला Block च ठेव
कारण तु online दिसलीस ना
कि मला खूप त्रास होतो.

गुन्हा फक्त इतकाचं झाला की
मी तुझ्यावर खरं प्रेम केलं.

काळ्या मातीत पसरत होता
चिबं पावसाच्या सरीचा गंध,
अन् माझं वेड मन भिजत होत,
एकटेपणात त्या आठवणी संग.

डोळ्यातून वाहणारा प्रत्येक ‪अश्रू,
निघतो ‪तुझ्या शोधात
आणि नकळत हरवतो
तुझ्या ‪आठवणीच्या गावात

मी आशा ठेवतो का तुम्हाला हा Emotional marathi status नक्कीच आवडला असेल |

Leave a Comment